کانکتور آرجی45 ان پی جی-سی61 تی آر آ501-100 کت 6 دی لینک

(3)
تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.

مشخصات فنی

کد فنی : 15150210306 1804