Wipro
Wipro

کارت پی سی آی مودم 56 کی ویپرو

(4)
تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Wipro

مشخصات فنی Wipro

کد فنی : 15150120097 1815

مشخصات عمومی

برند: Wipro