تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Deepcool LUCIFER
Deepcool LUCIFER
Deepcool LUCIFER
Deepcool LUCIFER

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Deepcool LUCIFER

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

کد فنی : 15150060289 3161

مشخصات عمومی

برند: Deepcool
مدل: LUCIFER
Deepcool LUCIFER

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

Deepcool LUCIFER

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل