Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT0
Corsair Hydro Series H80i GT1
Corsair Hydro Series H80i GT2
Corsair Hydro Series H80i GT3
Corsair Hydro Series H80i GT4
Corsair Hydro Series H80i GT5
Corsair Hydro Series H80i GT6

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Hydro Series H80i GT

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

کد فنی : 15150060285 3039

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

مدل:

Hydro Series H80i GT

Corsair Hydro Series H80i GT

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

Corsair Hydro Series H80i GT

خنک کننده پردازنده Corsair مدل