تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Hydro Series H80i GT

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

کد فنی : 15150060285 3039

مشخصات عمومی

برند: Corsair
مدل: Hydro Series H80i GT
Corsair Hydro Series H80i GT

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

Corsair Hydro Series H80i GT

خنک کننده پردازنده Corsair مدل