Coolermaster RL-N24M-24PK-R1
Coolermaster RL-N24M-24PK-R1
Coolermaster RL-N24M-24PK-R1
Coolermaster RL-N24M-24PK-R1
Coolermaster RL-N24M-24PK-R1
Coolermaster RL-N24M-24PK-R10
Coolermaster RL-N24M-24PK-R11
Coolermaster RL-N24M-24PK-R12
Coolermaster RL-N24M-24PK-R13
Coolermaster RL-N24M-24PK-R14

خنک کننده پردازنده Coolermaster مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Coolermaster RL-N24M-24PK-R1

خنک کننده پردازنده Coolermaster مدل

کد فنی : 15150060282 2828

مشخصات عمومی

برند:

Coolermaster

مدل:

RL-N24M-24PK-R1

Coolermaster RL-N24M-24PK-R1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Coolermaster مدل

Coolermaster RL-N24M-24PK-R1

خنک کننده پردازنده Coolermaster مدل