جشنواره 100دانه یاقوت

Deepcool ASSASSIN
Deepcool ASSASSIN0

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Deepcool ASSASSIN

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

کد فنی : 15150060274 2382

مشخصات عمومی

برند:

Deepcool

مدل:

ASSASSIN

Deepcool ASSASSIN

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

Deepcool ASSASSIN

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل