Green MACHO-REV-A(BW)
Green MACHO-REV-A(BW)
Green MACHO-REV-A(BW)
Green MACHO-REV-A(BW)
Green MACHO-REV-A(BW)
Green MACHO-REV-A(BW)

خنک کننده پردازنده Green مدل MACHO-REV-A(BW)

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Green MACHO-REV-A(BW)

مشخصات فنی Green MACHO-REV-A(BW)

کد فنی : 15150060273 2174

مشخصات عمومی

برند: Green
مدل: MACHO-REV-A(BW)