کمپین سیب شانس

Corsair Hydro Series H80i
Corsair Hydro Series H80i0

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Hydro Series H80i

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

کد فنی : 15150060262 1850

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

مدل:

Hydro Series H80i

Corsair Hydro Series H80i

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

Corsair Hydro Series H80i

خنک کننده پردازنده Corsair مدل