Genius LIFE-SHOT FHD300
Genius LIFE-SHOT FHD3000

وب کم لایف-شات اف اچ دی 300 جینیوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Genius LIFE-SHOT FHD300

وب کم لایف-شات اف اچ دی 300 جینیوس

کد فنی : 15150050280 2724

مشخصات عمومی

برند:

Genius

مدل:

LIFE-SHOT FHD300

Genius LIFE-SHOT FHD300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

وب کم لایف-شات اف اچ دی 300 جینیوس

Genius LIFE-SHOT FHD300

وب کم لایف-شات اف اچ دی 300 جینیوس