HP ScanJet 300
HP ScanJet 3000

اسکنر 300 اس اچ اچ پی

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
HP ScanJet 300

اسکنر 300 اس اچ اچ پی

کد فنی : 15150190082 2549

مشخصات عمومی

برند:

HP

مدل:

ScanJet 300

HP ScanJet 300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

اسکنر 300 اس اچ اچ پی

HP ScanJet 300

اسکنر 300 اس اچ اچ پی