کمپین سیب شانس

Wipro
Wipro
Wipro0
Wipro1

کارت PCI-E چهار پورت WIPRO

ناموجود
Wipro

کارت PCI-E چهار پورت WIPRO

کد فنی : 15150011234 1888

مشخصات عمومی

برند:

Wipro

مشخصات فنی

سایر امکانات: نوع پورت : USB
تعداد پورت : 4 عدد USB 3.0
Wipro

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت PCI-E چهار پورت WIPRO

Wipro

کارت PCI-E چهار پورت WIPRO