تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Wipro

کابل WIPRO HDMI 1.4

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Wipro

کابل WIPRO HDMI 1.4

کد فنی : 15150011602 2239

مشخصات عمومی

برند: Wipro
Wipro

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل WIPRO HDMI 1.4

Wipro

کابل WIPRO HDMI 1.4