Wipro HDMI 1.4

کابل WIPRO HDMI 1.4

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.

مشخصات برجسته

  • نوع تصویر
مشاهده سایر مشخصات
Wipro HDMI 1.4

کابل WIPRO HDMI 1.4

کد فنی : 15150011539 1794

مشخصات عمومی

برند: Wipro
مدل: HDMI 1.4

مشخصات فنی

نوع: تصویر

مشخصات فیزیکی

طول: 10 متر
Wipro HDMI 1.4

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل WIPRO HDMI 1.4

Wipro HDMI 1.4

کابل WIPRO HDMI 1.4