تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Viking
Viking

حافظه خوان وی ام آر11 میکرو اس دی ویکینگ

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Viking

حافظه خوان وی ام آر11 میکرو اس دی ویکینگ

کد فنی : 15150011637 3007

مشخصات عمومی

برند: Viking
Viking

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه خوان وی ام آر11 میکرو اس دی ویکینگ

Viking

حافظه خوان وی ام آر11 میکرو اس دی ویکینگ