کمپین سیب شانس

Kingston
Kingston0

کارت ریدر اکسترنال اف سی آر-اچ اس 3 کینگ استون

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Kingston

کارت ریدر اکسترنال اف سی آر-اچ اس 3 کینگ استون

کد فنی : 15150011555 1846

مشخصات عمومی

برند:

Kingston

Kingston

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت ریدر اکسترنال اف سی آر-اچ اس 3 کینگ استون

Kingston

کارت ریدر اکسترنال اف سی آر-اچ اس 3 کینگ استون