تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

D-Link DCS-850L
D-Link DCS-850L
D-Link DCS-850L
D-Link DCS-850L

دوربین دی سی اس 850 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DCS-850L

دوربین دی سی اس 850 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

کد فنی : 15161111129 2823

مشخصات عمومی

برند: D-Link
مدل: DCS-850L
D-Link DCS-850L

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

دوربین دی سی اس 850 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

D-Link DCS-850L

دوربین دی سی اس 850 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک