D-Link DCS-825L
D-Link DCS-825L
D-Link DCS-825L
D-Link DCS-825L
D-Link DCS-825L0
D-Link DCS-825L1
D-Link DCS-825L2
D-Link DCS-825L3

دوربین دی سی اس 825 ال وایفای اچ دی مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DCS-825L

دوربین دی سی اس 825 ال وایفای اچ دی مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

کد فنی : 15161111128 2808

مشخصات عمومی

برند:

D-Link

مدل:

DCS-825L

D-Link DCS-825L

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

دوربین دی سی اس 825 ال وایفای اچ دی مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

D-Link DCS-825L

دوربین دی سی اس 825 ال وایفای اچ دی مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک