کمپین سیب شانس

0

پایه ویدئو پروژکتور

ناموجود

پایه ویدئو پروژکتور

کد فنی : 15150010476 1847

مشخصات عمومی

مشخصات فنی

سایر امکانات: نوع ویدئو پروژکتور : درجه 1
ابعاد صفحه پیچ شده به دیوار 100x112 میلی متر
قابلیت تنظیم طول : 430 تا 630 میلی متر
سازگار با تمامی ویدئو پروژکتورها جهت نصب سقفی

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

پایه ویدئو پروژکتور

پایه ویدئو پروژکتور