کمپین سیب شانس

Adata PREMIRE
Adata PREMIRE
Adata PREMIRE0
Adata PREMIRE1

مموری کارت 8گیگابایت Adata مدل PREMIRE

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Adata PREMIRE

مموری کارت 8گیگابایت Adata مدل PREMIRE

کد فنی : 15150270871 1855

مشخصات عمومی

برند:

Adata

مدل:

PREMIRE

Adata PREMIRE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مموری کارت 8گیگابایت Adata مدل PREMIRE

Adata PREMIRE

مموری کارت 8گیگابایت Adata مدل PREMIRE