Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.00
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.01
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.02

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل P85-GAMING3 REV 1.0

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل P85-GAMING3 REV 1.0

کد فنی : 15150111419 2601

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

P85-GAMING3 REV 1.0

Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل P85-GAMING3 REV 1.0

Gigabyte P85-GAMING3 REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل P85-GAMING3 REV 1.0