تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lexin LX044BP
Lexin LX044BP
Lexin LX044BP

کیف لپ تاپ ال ایکس 044 بی پی لکسین

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lexin LX044BP

کیف لپ تاپ ال ایکس 044 بی پی لکسین

کد فنی : 15150300204 1407

مشخصات عمومی

برند: Lexin
مدل: LX044BP
Lexin LX044BP

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ ال ایکس 044 بی پی لکسین

Lexin LX044BP

کیف لپ تاپ ال ایکس 044 بی پی لکسین