اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

بازنشانی رمزعبور


با درخواست بازنشانی در صورت ورود ایمیل برای شما ایمیلی ارسال خواهد شد. همچنین در صورت ورود شماره تماس کد بازنشانی به شماره تماس شما ارسال میشود که از طریق آن‌ها می توانید رمز عبور حساب ‌کاربری خود را بدون نیاز به وارد کردن رمز فراموش شده، تغییر دهید.