آخرین ماجراجوی قرن

Nec VE 281G
Nec VE 281G0

ویدئو پروژکتور Nec مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Nec VE 281G

ویدئو پروژکتور Nec مدل

کد فنی : 15150230085 2645

مشخصات عمومی

برند:

Nec

مدل:

VE 281G

Nec VE 281G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ویدئو پروژکتور Nec مدل

Nec VE 281G

ویدئو پروژکتور Nec مدل