Acer X113PH
Acer X113PH
Acer X113PH
Acer X113PH
Acer X113PH
Acer X113PH
Acer X113PH0
Acer X113PH1
Acer X113PH2
Acer X113PH3
Acer X113PH4
Acer X113PH5

ویدئو پروژکتور Acer مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Acer X113PH

ویدئو پروژکتور Acer مدل

کد فنی : 15150230091 2953

مشخصات عمومی

برند:

Acer

مدل:

X113PH

Acer X113PH

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ویدئو پروژکتور Acer مدل

Acer X113PH

ویدئو پروژکتور Acer مدل