Acer 1173
Acer 1173
Acer 11730
Acer 11731

ویدئو پروژکتور Acer مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Acer 1173

ویدئو پروژکتور Acer مدل

کد فنی : 15150230086 2344

مشخصات عمومی

برند:

Acer

مدل:

1173

Acer 1173

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ویدئو پروژکتور Acer مدل

Acer 1173

ویدئو پروژکتور Acer مدل