جشنواره 100دانه یاقوت

Pariz PA7210
Pariz PA7210
Pariz PA7210
Pariz PA72100
Pariz PA72101
Pariz PA72102

تبلت 7اینچی Pariz مدل PA7210

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Pariz PA7210

تبلت 7اینچی Pariz مدل PA7210

کد فنی : 15150180376 2411

مشخصات عمومی

برند:

Pariz

مدل:

PA7210

Pariz PA7210

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Pariz مدل PA7210

Pariz PA7210

تبلت 7اینچی Pariz مدل PA7210