Microsoft PRO 3 SURFACE
Microsoft PRO 3 SURFACE
Microsoft PRO 3 SURFACE

تبلت 12اینچی Microsoft مدل SURFACE PRO 3

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Microsoft PRO 3 SURFACE

تبلت 12اینچی Microsoft مدل SURFACE PRO 3

کد فنی : 15150173995 2404

مشخصات عمومی

برند: Microsoft
سری: SURFACE
مدل: PRO 3
Microsoft PRO 3 SURFACE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 12اینچی Microsoft مدل SURFACE PRO 3

Microsoft PRO 3 SURFACE

تبلت 12اینچی Microsoft مدل SURFACE PRO 3