LG V500 G PAD
LG V500 G PAD
LG V500 G PAD

تبلت 8.3اینچی LG مدل G PAD V500

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
LG V500 G PAD

تبلت 8.3اینچی LG مدل G PAD V500

کد فنی : 15150180327 95

مشخصات عمومی

برند: LG
سری: G PAD
مدل: V500
LG V500 G PAD

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8.3اینچی LG مدل G PAD V500

LG V500 G PAD

تبلت 8.3اینچی LG مدل G PAD V500