کمپین سیب شانس

Lenovo YOGA TABLET 10 B8000
Lenovo YOGA TABLET 10 B8000
Lenovo YOGA TABLET 10 B8000
Lenovo YOGA TABLET 10 B80000
Lenovo YOGA TABLET 10 B80001
Lenovo YOGA TABLET 10 B80002

تبلت 10.1اینچی Lenovo مدل YOGA TABLET 10 B8000

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo YOGA TABLET 10 B8000

تبلت 10.1اینچی Lenovo مدل YOGA TABLET 10 B8000

کد فنی : 15150180345 99

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

YOGA TABLET 10

مدل:

B8000

Lenovo YOGA TABLET 10 B8000

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 10.1اینچی Lenovo مدل YOGA TABLET 10 B8000

Lenovo YOGA TABLET 10 B8000

تبلت 10.1اینچی Lenovo مدل YOGA TABLET 10 B8000