Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928
Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928
Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928
Lenovo TAB 2 A7 30HC 4359280
Lenovo TAB 2 A7 30HC 4359281
Lenovo TAB 2 A7 30HC 4359282

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

کد فنی : 15150180400 2605

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

TAB 2 A7

مدل:

30HC 435928

Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

Lenovo TAB 2 A7 30HC 435928

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928