تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7
Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7
Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

کد فنی : 15150180400 2605

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: TAB 2 A7
مدل: 30HC 435928
Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928

Lenovo 30HC 435928 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30HC 435928