جشنواره 100دانه یاقوت

Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-4355390
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-4355391
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-4355392

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

کد فنی : 15150180403 2646

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

TAB 2 A7

مدل:

30GC 435529-435539

Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

Lenovo TAB 2 A7 30GC 435529-435539

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539