Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7
Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7
Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

کد فنی : 15150180403 2646

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: TAB 2 A7
مدل: 30GC 435529-435539
Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539

Lenovo 30GC 435529-435539 TAB 2 A7

تبلت 7اینچی Lenovo مدل TAB 2 A7 30GC 435529-435539