لپ تاپ مهندسی

Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000
Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000
Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

کد فنی : 15150180108 81

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB S5000
مدل: H 59-388680
Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

Lenovo H 59-388680 IDEATAB S5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680