کمپین سیب شانس

Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-3886800
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-3886801
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-3886802

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

کد فنی : 15150180108 81

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB S5000

مدل:

H 59-388680

Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680

Lenovo IDEATAB S5000 H 59-388680

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB S5000 H 59-388680