تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500
Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500
Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

کد فنی : 15150180374 2329

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A5500
مدل: HV 407841
Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

Lenovo HV 407841 IDEATAB A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841