جشنواره 100دانه یاقوت

Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841
Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841
Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841
Lenovo IDEATAB A5500 HV 4078410
Lenovo IDEATAB A5500 HV 4078411
Lenovo IDEATAB A5500 HV 4078412

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

کد فنی : 15150180374 2329

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A5500

مدل:

HV 407841

Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841

Lenovo IDEATAB A5500 HV 407841

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB A5500 HV 407841