Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660
Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660
Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4286600
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4286601
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4286602

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

کد فنی : 15150180086 1983

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3500

مدل:

HV-428660

Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

Lenovo IDEATAB A3500 HV-428660

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660