تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500
Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500
Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

کد فنی : 15150180086 1983

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3500
مدل: HV-428660
Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660

Lenovo HV-428660 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-428660