کمپین سیب شانس

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121050
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121051
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121052

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412105

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412105

کد فنی : 15150180083 1980

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3500

مدل:

HV-412105

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412105

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412105

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412105