تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500
Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500
Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

کد فنی : 15150180081 2059

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3500
مدل: HV-412101
Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

Lenovo HV-412101 IDEATAB A3500

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101