کمپین سیب شانس

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121010
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121011
Lenovo IDEATAB A3500 HV-4121012

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

کد فنی : 15150180081 2059

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3500

مدل:

HV-412101

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101

Lenovo IDEATAB A3500 HV-412101

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3500 HV-412101