آخر هفته طلایی

Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300
Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300
Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427159

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427159

کد فنی : 15150180368 2360

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3300
مدل: HV-427159
Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427159

Lenovo HV-427159 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427159