Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV
Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV
Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300-HV 427159

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300-HV 427159

کد فنی : 15150180078 2021

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3300-HV
مدل: 427159
Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300-HV 427159

Lenovo 427159 IDEATAB A3300-HV

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300-HV 427159