جشنواره 100دانه یاقوت

Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158
Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158
Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158
Lenovo IDEATAB A3300 HV-4271580
Lenovo IDEATAB A3300 HV-4271581
Lenovo IDEATAB A3300 HV-4271582

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

کد فنی : 15150180369 2327

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3300

مدل:

HV-427158

Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

Lenovo IDEATAB A3300 HV-427158

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158