تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300
Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300
Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

کد فنی : 15150180369 2327

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3300
مدل: HV-427158
Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158

Lenovo HV-427158 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 HV-427158