جشنواره 100دانه یاقوت

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4086830
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4086831
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4086832

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

کد فنی : 15150180384 2445

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3300

مدل:

GV-408683

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408683

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683