Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300
Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300
Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

کد فنی : 15150180384 2445

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3300
مدل: GV-408683
Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683

Lenovo GV-408683 IDEATAB A3300

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408683