جشنواره 100دانه یاقوت

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4080100
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4080101
Lenovo IDEATAB A3300 GV-4080102

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408010

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408010

کد فنی : 15150180393 2488

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3300

مدل:

GV-408010

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408010

Lenovo IDEATAB A3300 GV-408010

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3300 GV-408010