کمپین سیب شانس

Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-4002040
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-4002041
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-4002042

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

کد فنی : 15150180070 79

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB A3000

مدل:

H 59-400204

Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

Lenovo IDEATAB A3000 H 59-400204

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204