لپ تاپ مهندسی

Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000
Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000
Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

کد فنی : 15150180070 79

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB A3000
مدل: H 59-400204
Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204

Lenovo H 59-400204 IDEATAB A3000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل IDEATAB A3000 H 59-400204