Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV
Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV
Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

کد فنی : 15150180404 2656

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB 8 A5500-HV
مدل: 59413885
Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

Lenovo 59413885 IDEATAB 8 A5500-HV

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885