Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 594138850
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 594138851
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 594138852

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

کد فنی : 15150180404 2656

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB 8 A5500-HV

مدل:

59413885

Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

Lenovo IDEATAB 8 A5500-HV 59413885

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-HV 59413885