تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500
Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500
Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

کد فنی : 15150180090 1982

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB 8 A5500
مدل: HV 413885
Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

Lenovo HV 413885 IDEATAB 8 A5500

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885