کمپین سیب شانس

Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 4138850
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 4138851
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 4138852

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

کد فنی : 15150180090 1982

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB 8 A5500

مدل:

HV 413885

Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885

Lenovo IDEATAB 8 A5500 HV 413885

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500 HV 413885