Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 4078490
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 4078491
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 4078492

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

کد فنی : 15150180399 2595

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

IDEATAB 8 A5500-Hv

مدل:

407849

Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

Lenovo IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849