آخر هفته طلایی

Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv
Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv
Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

کد فنی : 15150180399 2595

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: IDEATAB 8 A5500-Hv
مدل: 407849
Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849

Lenovo 407849 IDEATAB 8 A5500-Hv

تبلت 8اینچی Lenovo مدل IDEATAB 8 A5500-Hv 407849