Lenovo A5000 E-59373099
Lenovo A5000 E-59373099
Lenovo A5000 E-593730990
Lenovo A5000 E-593730991

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo A5000 E-59373099

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

کد فنی : 15150180407 2702

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

A5000

مدل:

E-59373099

Lenovo A5000 E-59373099

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

Lenovo A5000 E-59373099

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099