تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lenovo E-59373099 A5000
Lenovo E-59373099 A5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo E-59373099 A5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

کد فنی : 15150180407 2702

مشخصات عمومی

برند: Lenovo
سری: A5000
مدل: E-59373099
Lenovo E-59373099 A5000

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099

Lenovo E-59373099 A5000

تبلت 7اینچی Lenovo مدل A5000 E-59373099