Apple MD510AE/A IPAD 4
Apple MD510AE/A IPAD 4
Apple MD510AE/A IPAD 4

تبلت 9.7اینچی Apple مدل IPAD 4 MD510AE/A

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Apple MD510AE/A IPAD 4

تبلت 9.7اینچی Apple مدل IPAD 4 MD510AE/A

کد فنی : 15150180118 82

مشخصات عمومی

برند: Apple
سری: IPAD 4
مدل: MD510AE/A
Apple MD510AE/A IPAD 4

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 9.7اینچی Apple مدل IPAD 4 MD510AE/A

Apple MD510AE/A IPAD 4

تبلت 9.7اینچی Apple مدل IPAD 4 MD510AE/A