کمپین سیب شانس

Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C0
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C1
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C2

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

کد فنی : 15150180255 1317

مشخصات عمومی

برند:

Alcatel

سری:

POP S LTE

مدل:

P330X-2HALIR4-1C

Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

Alcatel POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C