اطلاعیه

Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE
Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE
Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

کد فنی : 15150180255 1317

مشخصات عمومی

برند: Alcatel
سری: POP S LTE
مدل: P330X-2HALIR4-1C
Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C

Alcatel P330X-2HALIR4-1C POP S LTE

تبلت 7اینچی Alcatel مدل POP S LTE P330X-2HALIR4-1C