کمپین سیب شانس

Alcatel POP 8 P320X
Alcatel POP 8 P320X
Alcatel POP 8 P320X
Alcatel POP 8 P320X0
Alcatel POP 8 P320X1
Alcatel POP 8 P320X2

تبلت 8اینچی Alcatel مدل POP 8 P320X-2BALIR4

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Alcatel POP 8 P320X

تبلت 8اینچی Alcatel مدل POP 8 P320X-2BALIR4

کد فنی : 15150180264 1077

مشخصات عمومی

برند:

Alcatel

سری:

POP 8

مدل:

P320X

پارت نامبر: 2BALIR4
Alcatel POP 8 P320X

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تبلت 8اینچی Alcatel مدل POP 8 P320X-2BALIR4

Alcatel POP 8 P320X

تبلت 8اینچی Alcatel مدل POP 8 P320X-2BALIR4