تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Trust TR4160

اسپیکر Trust مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Trust TR4160

اسپیکر Trust مدل

کد فنی : 15150160566 2777

مشخصات عمومی

برند: Trust
مدل: TR4160
Trust TR4160

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

اسپیکر Trust مدل

Trust TR4160

اسپیکر Trust مدل